Spotkania i wydarzenia

Książka „Obczyzno moja” jest okazją do wielu dyskusji o Polsce, bagażu doświadczeń, jaki z niej wynosimy i kontroli celnej dla takich pojęć, jak patriotyzm, miłość do ojczyzny i poświęcenie. Zapraszam wraz z organizatorami!

SPOTKANIA